Радно време: од понедељка до петка - 7.00 до 15.00 часова

Саветовалиште за исхрану


Закажите преглед

Одељења за анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству


Анализа здравственог стања

Задовољство корисника и запослених у ЗУ

Контрола ваздуха

Извештаји о мерењу загађујућих материја у ваздуху

Аерозагађење Грађанско мерење Аутоматска станица

Анализе

Анализа животних намирница, воде за пиће, базенских вода, површинских вода, технолошких и процесних вода, предмета опште употребе и садржај полутаната аерозагађења, одређивање квалитета дезинфекционих средстава

Д Д Д

Дезифекција, Дезинсекција, Дератизација

Радно време


Ковид послови


+381(0)62 202 715

Информације о раду
од 7.00-15.00 часова

Микробиологија


+381(0)14 240 890

 • Радно време 7.00-15.00
 • Пријем материјала 7.00-10.00


 • Издавање
  резултата 13.00-15.00
 • Санитарни прегледи


  +381(0)14 236 731

 • Понедељак - Петак 7.30-11.00
 • Четвртком и од 14.00-17.00


 • Издавање књижица
 • Понедељак-Петак 12.00-14.00
 • Санитарна хемија


  +381(0)14 237 352

 • Пријем узорака воде, намирница,
  предмета опште употребе
 • +381(0)14 244 524

 • Лабораторија

 • Понедељак-Петак 7.00-15.00
 • Актуелности

  Извештаји

  doctor
  doctor

  Најбоље што можемо да понудимо

  Најбоље што можемо да понудимо је нешто што нам је увек најважније и што нас одвоји од других - наша посвећеност преко мере и жеља да превазиђемо очекивања клијената. Наша компанија стреми ка постизању изврсности у свакој услузи.

  Анализа воде - мониторинг

  Здравствено исправна вода за пиће један је од основних предуслова доброг здравља и један од основнх показатеља здравственог стања једне земље. Здравствена исправност воде за пиће се сматра обезбђеном ако њен квалитет задовољава регулативу у систему континуиране контроле и праћења.

  Анализа намирница

  Анализа намирница је процес који се користи за процену квалитета и састава хране. Овај поступак има кључну улогу у осигуравању да намирнице које конзумирамо буду сигурне за употребу, атестиране у складу са законодавством и да задовољавају прехрамбене стандарде и норме.

  Д Д Д

  Дезинсекција, дезинфекција и дератизација су троје различитих процеса за сузбијање и контролу штетних организама, односно инсеката, микроорганизама (вируса, бактерија, гљиви) и глодара. Ови процеси су изузетно битни у различним областима и околностима, а ево неколико разлога зашто су тако важни: Заштита здравља, Заштита од штете на имовини, Успостављање хигијенских стандарда, Заштита од штетних последица инфестације, Законска обавеза.

  Предмети опште употребе

  Анализа утицаја на здравље корисника односи се на потенцијалне опасности и ризике које предмет може представљати по здравље корисника. На пример, козметички производи или одећа могу садржавати алергене или штетне хемикалије које могу изазвати иритације коже или алергијске реакције.

  ПАРТНЕРИ

  Без снажних партнерских односа, вођење посла може бити изазовно и ограничено. Улога партнера је непроцењива. Инспиришу нас да тежимо још вишим циљевима и остваримо успех на пословном плану. Свесни смо важности ових партнерстава и радујемо се будућим могућностима које ће нам донети још успешнију и одрживију пословну будућност.