Радно време: од понедељка до петка - 7.00 до 15.00 часова
service-image

Акредитације


Решење о утврђивању обима акредитације

Дана 07.06.2008. године, Завод за јавно здравље Ваљево је од стране Акредитационог тела Србије, добио сертификат, акредитациони број 01-235, којим се потврђује да задовољава захтеве стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006, и тиме постала институција која је компетентна за обављање послова испитивања.

Решењем о утврђивању обима испитивања Завод је постао акредитована установа за вршење следећих испитивања:

Физичко хемијска и микробиолошка испитивања:
воде (вода за пиће; површинска; отпадна вода);
хране;
хране за животиње;
предмета опште употребе.

Узорковање:
воде;
хране;
брисева радних површина, прибора за рад и руку.

СЕРТИФИКАТ
Решавање приговора
Општа правила пословања
Изабрано правило одлучивања
Овлашћење Министарства здравља за лабораторијска испитивања (анализе) узорака ради утврђивања здравствене исправности намирница и предмета опште употребе и воде за пиће.
Овлашћење Министарства заштите животне средине за физичко хемијску анализу квалитета амбијенталног ваздуха.
Овлашћење Министарства водопривреде за површинске воде.