Ценовник услуга Завода

НАЗИВ УСЛУГЕ ЦЕНА (дин.) РФЗО (уговор) ГРУПА УСЛУГА СЛУЖБА КОЈА ВРШИ УСЛУГУ
АКТИВНИ ХЛОР358.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
АЛДЕХИДИ У АЛКОХОЛНИМ ПИЋИМА ВОЛУМЕТРИЈСКИ300.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
АЛКАЛИТЕТ ПЕПЕЛА250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
АЛКОХОЛНИ ЕКСТРАТ340.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
АЗОТ УКУПНИ/ПРОТЕИНИ390.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БАРЕНЕ КОБАСИЦЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ И ПРАВИЛНИКУ О АДИТИВИМА(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,УКУПНИ ФОСФОР,РЕЛАТИВНИ САДРЖАЈ ПРОТЕИНА ВЕЗИВНОГ ТКИВА У ПРОТЕИНИМА МЕСА,ПРОТЕИНИ,НИТРИТИ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2850.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БЕНЗАЛДЕХИД290.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА/НАТРИЈУМБЕНЗОАТ800.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БИЉНИ ЧАЈ И ЊЕГОВИ ПРОИЗВОДИ КОЈИ НИСУ НАВЕДЕНИ У ПРИЛОГУ ПРАВИЛНИКА О КВАЛИТЕТУ (ПРИЈЕМ, СЕНЗОРИКА БЕЗ И СА ПРИПРЕМОМ,ПЕПЕО,ВЛАГА,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1830.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БОДОВАЊЕ ХЛЕБА80.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БОДОВАЊЕ КАФЕ80.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БОЈА У МЛЕВЕНСКОЈ ЗАЧИНСКОЈ ПАПРИЦИ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БРОЈ БУБРЕЊА70.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЦЕЛУЛОЗА И /ИЛИ МЕКИЊЕ НА БАЗИ СИРОВЕ ЦЕЛУЛОЗЕ180.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЦИЈАНИДИ-СЛОБОДНИ430.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЧАЈ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА БЕЗ И СА ПРИПРЕМОМ,ПЕПЕО,ВОДЕНИ ЕКСТРАТ,ВЛАГА,КОФЕИН,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2610.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДЕГРАДАЦИОНИ ИНДЕКС КОД СОКОВА И СЛ.700.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДЕКЛАРАЦИЈА -ИЗРАДА500.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДЕКЛАРАЦИЈА-ПРОВЕРА200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДЕКСТРИН90.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДЕСТИЛАЦИЈА НА СНИЖЕНОМ ПРИТИСКУ250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДЕСТИЛАЦИЈА СА ВОДЕНОМ ПАРОМ90.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДЕСТИЛАТИ И РАКИЈЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ЕТАНОЛ,МЕТАНОЛ, ВИШИ АЛКОХОЛИ,УКУПНЕ КИСЕЛИНЕ,ЕСТРИ,УКУПНИ АЛДЕХИДИ,ИСПАРЉИВИ САСТОЈЦИ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2660.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДЕСТИЛАТИ И РАКИЈЕ ОД ВОЋА СА КОШТИЦОМ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ЕТАНОЛ,МЕТАНОЛ,ВИШИ АЛКОХОЛИ,УКУПНЕ КИСЕЛИНЕ,ЕСТРИ,УКУПНИ АЛДЕХИДИ,ЦИЈАНИДИ,БЕНЗАЛДЕЛХИД,ИСПАРЉИВИ САСТОЈЦИ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)3400.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДЕСТИЛИЦИЈА НА ОБИЧНОМ ПРИТИСКУ90.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДИЈАСТАЗА (АМИЛАЗА)280.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДОДАЦИ ЈЕЛИМА ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ВОДА, НАЦЛ,МАСТ,СУПСТАНЦЕ НЕРАСТВОРЉИВЕ У ВОДИ,МОНО-НА-ГЛУТАМИНАТ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2770.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕКСТРАКЦИЈА ТЕЧНОСТИ-ТЕЧНОСТ170.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕКСТРАКТ ПРОПОЛИСА У АЛКОХОЛНОМ РАСТВОРУ350.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕКСТРАКТ-ВОДЕНИ230.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕКСТРАТ (РАКИЈА,ВИНО)320.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕКСТРАТ КОД ПИВА320.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ НАМИРНИЦА(ПРОТЕИНИ,МАСТИ,ПЕПЕО,ВЛАГА,ЦЕЛУЛОЗА,УГЉЕНИ ХИДРАТИ)1790.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ НАМИРНИЦА(ПРОТЕИНИ,МАСТИ,ПЕПЕО,ВЛАГА,ЦЕЛУЛОЗА,УГЉЕНИ ХИДРАТИ,ЕТАНОЛ)1790.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ ОБРОКА/НАМИРНИЦА(ПРИЈЕМ,ПРОТЕИНИ,МАСТИ,ПЕПЕО,ВЛАГА,ЦЕЛУЛОЗА,УГЉЕНИ ХИДРАТИ,ПРОСТ ИЗВЕШТАЈ)2090.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ-ИЗРАЧУНАВАЊЕ50.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕСТРИ320.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕТАНОЛ230.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕТАРСКИ ЕКСТРАТ320.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕТАРСКО УЉЕ930.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФЕРМЕНТИСАНЕ КОБАСИЦЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ И ПРАВИЛНИКУ О АДИТИВИМА (ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,УКУПНИ ФОСФОР,ВОДА,РЕЛАТИВНИ ДАРЖАЈ ПРОТЕИНА ВЕЗИВНОГ ТКИВА У ПРОТЕИНИМА МЕСА,ПРОТЕИНИ,ПХ,НИТРИТИ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2990.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФЕРМЕНТИСАНИ ПРОИЗВОДИ ОД ПАВЛАКЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ПХ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)950.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФЕРМЕНТИСАНИ ПРОИЗВОДИ ТИПА ЈОГУРТ И КИСЕЛО МЛЕКО ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,МЛ. МАСТ,ПХ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1050.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФЕРМЕНТИСАНИ ПРОИЗВОДИ ТИПА ЈОГУРТ И КИСЕЛО МЛЕКО ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ПХ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)900.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ПО ПАРАМЕТРУ ИСПИТИВАЊА300.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ БЕЗ ИЗЈАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ-ПРОСТ 200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ СА ИЗЈАВОМ О УСАГЛАШЕНОСТИ-СЛОЖЕН 450.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФОРМОЛНИ БРОЈ250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФОСФАТАЗА У МЛЕКУ,КВАЛ.90.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФОСФОР/ФОСФАТИ/ОРТОФОСФОРНА КИСЕЛИНА У КОЛИ580.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФРУКТОЗА250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ГЛУКОЗА250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ГВОЖЂЕ400.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ХИДРОКСИМЕТИЛФУРФУРОЛ-КВАЛИТАТИВНО50.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ХИДРОКСИМЕТИЛФУРФУРОЛ-КВАНТИТАТИВНО450.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ХИДРОКСИПРОЛИН И САДРЖАЈ ПРОТЕИНСКОГ ВЕЗИВНОГ ТКИВА(РАЧУНСКИ)400.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ХЛОРИДИ,НАТРИЈУМ-ХЛОРИД,КУХИЊСКА СО И СЛ.130.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ХОМОГЕНИЗАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА-ПРИПРЕМА100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОТКРИВАЊЕ САЛМОНЕЛА СПП ИСО 6579:20081000.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
ИСПАРЉИВЕ КИСЕЛИНЕ (КАО СИРЋЕТНА И ДР)200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ИСПИТИВАЊЕ ЧИСТОЋЕ СУПСТАНЦЕ ПРЕМА ФАРМАКОПЕЈИ-ПО ЈЕДНОМ ПАРАМЕТРУ200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА ЗА ХЕМИЈСКО-БРОМАТОЛОШКУ АНАЛИЗУ ОБРОКА200.00NEANALIZE NAMIRNICAZAVOD - HIGIJENA I SANITARNA HEMIJA - SANITARNA HEMIJA
ЈАЧИНА СИРИШТА380.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЈЕСТИВА БИЉНА УЉА ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ВОДА И ДР.ИСПАРЉИВЕ МАТЕРИЈЕ,НЕРАСТВОРЉИВЕ НЕЧИСТОЋЕ,КИСЕЛИНСКИ БРОЈ,ПЕРОКСИДНИ БРОЈ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1490.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЈЕСТИВЕ МАСТИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ВОДА И ДР.ИСПАРЉИВЕ МАТЕРИЈЕ,КИСЕЛИНСКИ БРОЈ,ПЕРОКСИДНИ БРОЈ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1330.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЈОД300.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЈОД У КУХИЊСКОЈ СОЛИ350.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЈОДНИ БРОЈ390.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КАФА И ПРОИЗВОДИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА БЕЗ И СА ПРИПРЕМОМ,ВОДА,ПЕПЕО,ЕКСТРАТ,КОФЕИН,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2610.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КАФА И ПРОИЗВОДИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА БЕЗ И СА ПРИПРЕМОМ,ВОДА,ПЕПЕО,ЕКСТРАТ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2060.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КАЈМАК ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,МЛ.МАСТ,СУВА МАТЕРИЈА,МЛ.МАСТ У СУВОЈ МАТЕРИЈИ,КУХИЊСКА СО,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1240.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КАПСАНТИН210.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КАТАЛАЗА У МЛЕКУ90.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КИНИН550.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КИСЕЛИНСКИ СТЕПЕН ИЛИ СТЕПЕН КИСЕЛОСТИ (ºСХ)150.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КИСЕЛОСТ-УКУПНА КИСЕЛОСТ(КАО ЛИМУНСКА,ЈАБУЧНА,СИРЋЕТНА,МРАВЉА КИСЕЛИНА) ИЛИ УКУПНА ТИТРАЦИОНА КИСЕЛИНА180.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КОФЕИН550.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КОЛИЧИНА МЕХАНИЧКИХ НЕЧИСТОЋА И ОСТАТАКА ПЧЕЛА У ПРОПОЛИСУ200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КОЛИЧИНА НЕКОГ САСТОЈКА-РАЧУНСКИ10.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КОЛИЧИНА РАСКУВАНЕ ТЕСТЕНИНЕ300.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КОНСУЛТАЦИЈА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДА50.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КРАЈСОВА РЕАКЦИЈА НА УЖЕГЛОСТ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КУХИЊСКА СО ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ВОДА,ПЕСАК,НАЦЛ,20%РАСТВОР-НЕУТРАЛНОСТ-ГРАНУЛАЦИЈА,ЈОД,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2380.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КВАЛИТАТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ70.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЛАКТОЗА250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЛЕЦИТИН500.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЛЕПАК СУВИ170.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЛЕПАК ВЛАЖНИ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЛОМ И ОШТЕЋЕЊЕ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАЈОНЕЗ И ПРОИЗВОДИ СЛИЧНИ МАЈОНЕЗУ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,САДРЖАЈ МАСТИ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1230.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАРГАРИН И ДРУГИ МАСНИ НАМАЗИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,МАСТ,КИСЕЛИНСКИ БРОЈ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1380.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАСЛАЦ И МАСЛАЦ ОД СУРУТКЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,МАСТ,ВОДА,СУВА МАТЕРИЈА МЛЕКА БЕЗ МАСТИ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1430.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАСТ ПО ГЕРБЕРУ СА БУТИРИМЕТРОМ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАСТ-ЕКСТРАКЦИЈА ПО СОXЛЕТ-У БЕЗ РАЗАРАЊА360.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАСТ-ЕКСТРАКЦИЈА ПО СОXЛЕТУ-У СА РАЗАРАЊЕМ430.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАСТ-МЛЕЧНА МАСТ У КАКАО ПРОИЗВОДИМА710.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАТЕРИЈЕ НЕРАСТВОРЉИВЕ У ВОДИ (МЕД И ДР)160.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАТЕРИЈЕ РАСТВОРЉИВЕ У ВОДИ160.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЕД ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ВОДА,РЕДУКУЈУЋИ ШЕЋЕРИ,САХАРОЗА,ПЕПЕО,КИСЕЛОСТ,ДИЈАСТАЗА,ХМФ,ПРИСУСТВО ВЕШТАЧКЕ БОЈЕ,МАТЕРИЈЕ НЕРАСТВОРЉИВЕ У ВОДИ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2980.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЕРЕЊЕ НА АНАЛИТИЧКОЈ ВАГИ40.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЕРЕЊЕ НА СПЕКТРОФОТОМЕТРУ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЕРЕЊЕ ПОЛАРИЗАЦИЈЕ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЕРЕЊЕ СА АЕРОМЕТРОМ, ЛАКТОМЕТРОМ20.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЕСНЕ КОНЗЕРВЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ И ПАРАВИЛНИКУ О АДИТИВИМА(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,УКУПНИ ФОСФОР,ПРОТЕИНИ,НИТРИТИ,МАСТ,УДЕО МЕСА,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2890.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЕСО ОХЛАЂЕНО ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,УКУПНИ ФОСФОР,МАСТ,РЕЛАТИВНИ САДРЖАЈ ПРОТЕИНА ВЕЗИВНОГ ТКИВА У ПРОТЕИНИМА МЕСА,ПРОТЕИНИ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2600.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЕТАЛИ И НЕМЕТАЛИ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЕТИЛАЛКОХОЛ330.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МИГРАЦИЈА БОЈЕ -ТРАНСПАРЕНЦИЈА300.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МИГРАЦИЈА ОРГАНСКИХ САСТОЈАКА100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МИГРАЦИЈА УКУПНА ПО ЈЕДНОМ МОДЕЛ РАСТВОРУ400.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МИГРАЦИЈЕ НЕОРГАНСКИХ САСТОЈАКА200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД70.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЛЕКО СИРОВО ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,МЛ.МАСТ,ПРОТЕИНИ,СУВА МАТЕРИЈА БЕЗ МАСТИ,ГУСТИНА,ПХ,КИСЕЛОСТ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1720.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЛЕКО ТЕРМИЧКИ ОБРАЂЕНО(ПАСТЕРИЗОВАНО И СТЕРИЛИЗОВАНО) ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,МЛ.МАСТ,ПРОТЕИНИ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1290.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЛЕКО У ПРАХУ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ВОДА,ПРОТЕИНИ,МАСТ,КИСЕЛОСТ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)БЕЗ РАСТВОРЉИВОСТИ1650.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЛЕКО-ПРЕГЛЕД НА СОМАТСКЕ ЋЕЛИЈЕ480.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
МЛИНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД КУКУРУЗА ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ВОДА,ПЕСАК,МАСТ,КИСЕЛОСТ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1990.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЛИНСКИ ПРОИЗВОДИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ВОДА,ПЕСАК,ПЕПЕО(ТИП БРАШНА),КИСЕЛОСТ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1860.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МОЋ РАШЋЕЊА ТЕСТА250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МУТНОЋА У СОКОВИМА50.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
НАТРИЈУМ ГЛУМАТИНАТ680.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
НЕОСАПУЊИВЕ МАТЕРИЈЕ460.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
НЕТО МАСА/НЕТО ЗАПРЕМИНА100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
НИТРАТИ680.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
НИТРИТИ680.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА АЕРОБНИХ КОЛОНИЈА ИСО 4833:2008500.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА БАЦИЛЛУС ЦЕРЕУС ИСО 7932:2009500.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА ЕНТЕРОБАЦТЕРИАЦЕАЕ ИСО 21528-2:2009600.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА КОАГУЛАЗА ПОЗИТИВНИХ СТАФИЛОКОКА ИСО 6888:2009700.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА КВАСАЦА И ПЛЕСНИ ИСО /ФДИС 21527-1:2008800.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА СУЛФИТОРЕДУКУЈУЋИХ КЛОСТРИДИЈА ИСО 15213:2003800.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА Β-ГЛУКОРОНИДАЗА ПОЗИТИВНЕ ЕСЦХЕРИЦХИА ЦОЛИ ИСО 16649-2:2008600.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНУЛАЦИЈЕ СОЛИ, КАФЕ И ДР50.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ НЕЈЕСТИВОГ ДЕЛА ПЛОДА110.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ ПХ ВРЕДНОСТИ-ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ ПХ ВРЕДНОСТИ-ИНДИКАТОР50.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ РЕФРАКЦИЈЕ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОРГАНОЛЕПТИЧКА /СЕНЗОРСКА ИСПИТИВАЊА/ИЗГЛЕД,МИРИС,УКУС -БЕЗ ПРЕТХОДНЕ ПРИПРЕМЕ250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОРГАНОЛЕПТИЧКА /СЕНЗОРСКА ИСПИТИВАЊА/ИЗГЛЕД,МИРИС,УКУС -УЗ ПРИПРЕМУ250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОРГАНОЛЕПТИЧКА СВОЈСТВА-БЕЗ ПРИПРЕМЕ250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОРГАНОЛЕПТИЧКА СВОЈСТВА-СА РАЗЛИЧИТИМ ПРИПРЕМАМА400.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОСВЕЖАВАЈУЋА БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА И СИРУПИ ЗА ОСВЕЖАВАЈУЋА БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ И ПРАВИЛНИКУ О АДИТИВИМА(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,СУВА МАТЕРИЈА,ЕТАНОЛ,УГЉЕН-ДИОКСИД,НА-БЕНЗОАТ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2090.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОТКРИВАЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА ЛИСТЕРИА МОНОЦYТОГЕНЕС ИСО 11290-2:19981600.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
ОТПАДНЕ МАТЕРИЈЕ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПАРАЗИТОЛОШКА (ЕНТОМОЛОШКА) АНАЛИЗА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА660.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ-ДРУГЕ ВРСТЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(СЕНЗОРИКА,МАСТ,УДЕО ПУЊЕЊА,ВОДА,НАОХ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1260.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ-ОСНОВНЕ ВРСТЕ ХЛЕБА И ПЕЦИВА ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,КИСЕЛОСТ,ВОДА,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1110.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ-СПЕЦИЈАЛНЕ ВРСТЕ ХЛЕБА И ПЕЦИВА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,КИСЕЛОСТ,ВОДА,ПРИСУСТВО ВЕШТАЧКЕ БОЈЕ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1460.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПЕКТИН400.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПЕПЕО (САДРЖАЈ МИНЕРАЛНИХ МАТЕРИЈА)300.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПЕПЕО НЕРАСТВОРЉИВ У ХЦЛ(ПЕСАК)450.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПЕПЕО РАСТВОРЉИВ У ВОДИ И /ИЛИ ПЕПЕО НЕРАСТВОРЉИВ У ВОДИ350.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПЕПЕО СУЛФАТНИ400.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПЕПЕО У ШЕЋЕРУ, КОНДУКТОМЕТРИЈСКИ50.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПЕРЕКСИДНИ БРОЈ220.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПХ ВРЕДНОСТ 1% (ЛИЛ 5%) РАСТВОРА200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПХ ВРЕДНОСТ-ДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПИПЕРИН300.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ БЕЗ ИЗЈАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ(ПРОСТ)200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ БЕЗ ИЗЈАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ(СЛОЖЕН)450.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПИВО ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,УГЉЕН-ДИОКСИД,ПХ,ЕТАНОЛ,ЕКСТРАКТ,ЈОДНА РЕАКЦИЈА НА СКРОБ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1650.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПОЛЕНОВА АНАЛИЗА ЗА МЕД300.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПОЛИФОСФАТИ У МЕСУ И СЛ.750.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПОВРШИНСКИ АКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ РАСТВОРЉИВЕ У ЕТАНОЛУ450.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПРАВЉЕЊЕ РАСТВОРА20.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПРИЈЕМ МАТЕРИЈАЛА,УПИС У РАДНИ ПРОТОКОЛ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ПРОЦЕНАТ ЧВАРКА140.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПРОЦЕНАТ НАДЕВА140.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПРОЦЕНАТ НЕКОГ САСТОЈКА,СУШЕНОГ ПОВРЋА И СЛ.150.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ300.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
РАСТВОРЉИВОСТ МЛЕКА У ПРАХУ500.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
РЕАКЦИЈА НА ГАШЕНИ КРЕЧ30.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
РЕАКЦИЈА НА ЛУТЕИН150.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
РЕАКЦИЈА НА СИЛИЦИЈУМОВУ КИСЕЛИНУ30.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
РЕАКЦИЈА НА ВОДОНИКСУЛФИД(Х2С)У МЕСУ И СЛ.100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
РИБЕ И ПРОИЗВОДИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ (СЕНЗОРИКА,ВОДА У УЉУ, СО,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1390.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
САДРЖАЈ ОРГАНСКИХ И МИНЕРАЛНИХ ПРИМЕСА160.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
САХАРОЗА ИЗ РАЗЛИКЕ ШЕЋЕРА ПРЕ И ПОСЛЕ ИНВЕРЗИЈЕ(РАЧУНСКИ)20.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
САПОНИНФИКАЦИОНИ БРОЈ360.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СИР ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,ПХ,СУВА МАТЕРИЈА,МАСТ У СУВОЈ МАТЕРИЈИ,ВОДА У БЕЗМАСНОЈ МАТЕРИЈИ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1210.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СИРЋЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,КИСЕЛИНЕ,ЕТАНОЛ,ПЕПЕО,ЕКСТРАКТ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1580.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СИРЕВИ БЕЗ ЗРЕЊА ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,СУВА МАТЕРИЈА,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)960.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СИРНИ НАМАЗ,СИРНИ ДЕЗЕРТ И ТОПЉЕНИ СИР ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,СУВА МАТЕРИЈА,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)960.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СКРОБ-КВАЛИТАТИВНО50.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СКРОБ-КВАНТИТАТИВНО360.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СЛАДОЛЕД ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,МАСТ,УКУПНА СУВА МАТЕРИЈА,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1390.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СЛОБОДНЕ АЛКАЛИЈЕ200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СМРЗНУТА ТЕСТА ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ВОДА,МАСТ,НАДЕВ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1540.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СОРБИНСКА КИСЕЛИНА/ К СОРБАТ-КВАНТИТАТИВНО870.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СОРБИНСКА КИСЕЛИНА-КВАЛИТАТИВНО100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СОРБИТОЛ, СОРБИТ680.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ300.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ПАРАМЕТРЕ (БРОЈ СОМАТСКИХ ЋЕЛИЈА У МЛЕКУ, САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ КОНЗЕРВАНАСА, АРОМА ИТД)150.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
СУМПОРДИОКСИД (СО2)/СУМПОРАСТА КИСЕЛИНА -КВАЛИТАТИВНО50.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СУМПОРДИОКСИД( СО2)/К-МЕТАБИСУЛФИТ У ВИНОБРАНУ-КВАНТИТАТИВНО250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СУПСТАНЦЕ КОЈЕ СЕ ЛАКО ОКСИДУЈУ 0,1 КМНО450.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СВЕЖЕ ПЕЧУРКЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ПЕСАК,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СВЕЖЕ ПЕЧУРКЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)800.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ШЕЋЕР ИНВЕРТНИ ПО ОФНЕР-У300.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ШЕЋЕР ПОСЛЕ ИНВЕРЗИЈЕ/УКУПНИ ШЕЋЕРИ360.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ШЕЋЕР ПРЕ ИНВЕРЗИЈЕ/РЕДУКУЈУЋИ ШЕЋЕРИ270.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ТАНИНИ300.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ТЕОБРОМИН+САДРЖАЈ СУВИХ НЕМАСНИХ КАКАО ДЕЛОВА550.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ТЕРМИЧКИ ОБРАЂЕНА ПАВЛАКА ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,МАСТ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)950.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ТЕСТЕНИНЕ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ВОДА, %РАСКУВАВАЊА,СТЕПЕН КИСЕЛОСТИ,СО,ПРИСУСТВО ВЕШТАЧКЕ БОЈЕ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1890.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ТОПЉЕНИ СИР-ПРОИЗВОДИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)800.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
УГЉЕНДИОКСИД (ЦО2) КОД ПИВА И ДР. ВОЛУМЕТРИЈСКИ250.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
УГЉЕНДИОКСИД (ЦО2) МАНОМЕТРОМ100.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
УГЉЕНДИОКСИД (ЦО2) СА ИЛИ БЕЗ ВИШКА БИКАРБОНАТА(РАЧУНСКИ) У ПРАШКУ ЗА ПЕЦИВО И СЛ.ГРАВИМЕТРИЈСКИ350.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
УКУПАН БРОЈ МИКРООРГАНИЗАМА У МЛЕКУ(УЗ СОМАТСКЕ ЋЕЛИЈЕ)200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
УКУПНЕ МАСНЕ КИСЕЛИНЕ400.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
УЗОРКОВАЊЕ ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ ХРАНЕ (НАМИРНИЦЕ)200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
УЗОРКОВАЊЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКУ АНАЛИЗУ ХРАНЕ (НАМИРНИЦА)200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ВАНИЛИН/ЕТИЛВАНИЛИН140.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ВЕШТАЧКЕ БОЈЕ-ИДЕНТИФИКАЦИЈА КВАЛИТАТИВНО270.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ВЕШТАЧКЕ БОЈЕ-ИЗОЛОВАЊЕ70.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ВИНО ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,НЕПРЕВРЕЛИ ШЕЋЕР,УКУПНИ АЛКОХОЛ,ЕКСТАКТ БЕЗ ШЕЋЕРА,ПЕПЕО,КИСЕЛОСТ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)2190.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ВИШИ АЛКОХОЛ500.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ВИТАМИН Ц410.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ВОДА,КЛАСА,ПХ,ПЕСАК,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1510.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ВОЋНИ НЕКТАР ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О КВАЛИТЕТУ(ПРИЈЕМ,СЕНЗОРИКА,ЕТАНОЛ,СЛ.ИЗВЕШТАЈ)1030.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ВОДА/СУВА МАТЕРИЈА/ГУБИТАК СУШЕЊЕМ-ДО КОНСТАНТНЕ ТЕЖИНЕ-ГРАВИМЕТРИЈСКИ480.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ВОДА/СУВА МАТЕРИЈА/РАСТВОРЉИВА СУВА МАТЕРИЈА-РЕФРАКТОМЕТРИЈСКИ150.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ВОДА/СУВА МАТЕРИЈА-2 МЕРЕЊА-ГРАВИМЕТРИЈСКИ160.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ВОСАК У ПРОПОЛИСУ И ДР.200.00НЕАНАЛИЗЕ НАМИРНИЦАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
АЛКАЛИТЕТ150.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕТАНОЛ230.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ ПОУ - ПО ПАРАМЕТРУ ИСПИТИВАЊА300.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ГУБИТАК СУШЕЊЕМ300.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ХЛОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА (ХЦЛ)200.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАТЕРИЈЕ РАСТВОРЉИВЕ У ВОДИ (ВОДЕНИ ЕКСТРАКТ)300.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЕТАЛИ И НЕМЕТАЛИ -ПРИПРЕМА УЗОРКА300.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МИГРАЦИЈА БОЈЕ У МОДЕЛ РАСТВОР(СТАБИЛНОСТ БОЈЕ)200.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ1200.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
МОЋ УПИЈАЊА100.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПОВРШИНСКИ АКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ-ВИСИНА ПЕНЕ200.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СУЛФИТНИ ОСТАТАК250.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
УЗОРКОВАЊЕ ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ200.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
УЗОРКОВАЊЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКУ АНАЛИЗУ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ200.00НЕАНАЛИЗЕ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
АЗОТДИОКСИД382.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БУКА-ПОЈЕДИНАЧНО МЕРЕЊЕ200.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЧАЂ ЧИТАЊЕМ % ЗАЦРЊЕЊА МРЉЕ221.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ САДРЖАЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА-ПО ПАРАМЕТРУ ИСПИТИВАЊА500.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ-ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА СА ИЗЈАВОМ О УСАГЛАШЕНОСТИ4080.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ-СРЕЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА,ОБРАДА ДОБИЈЕНИХ ВРЕДНОСТИ У ТАБЕЛЕ И ДИЈАГРАМЕ9780.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ-СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ4080.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ ЗАВОДА НА ТЕРЕН300.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ-ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА СА ИЗЈАВОМ О УСАГЛАШЕНОСТИ340.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ-СРЕЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА,ОБРАДА ДОБИЈЕНИХ ВРЕДНОСТИ У ТАБЕЛЕ И ДИЈАГРАМЕ815.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ-СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ340.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ПРИПРЕМА АПСОРПЦИОНОГ РАСТВОРА23.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПРИПРЕМА ФИЛТЕР ПАПИРА23.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СЕДИМЕНТАЦИОНА МЕТОДА МИКРОБИОЛОШКОГ ПРЕГЛЕДА ВАЗДУХА530.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
СУМПОРДИОКСИД347.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
УЗОРКОВАЊЕ ВАЗДУХА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈЕДНОГ ПОЛУТАНТА174.00НЕАНАЛИЗЕ ВАЗДУХАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
АГРЕСИВНОСТ ВОДЕ/АГРЕСИВНИ ЦО290.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
АЛКАЛИТЕТ-АЦИДИТЕТ100.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
АЛУМИНИЈУМ200.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
АМОНИЈАК100.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
АЗОТ ПО КЈЕЛДАЛУ500.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БИКАРБОНАТИ (РАЧУНСКИ)50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ740.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
БИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ-ГЉИВИЦЕ КУЛТУРЕЛНО460.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
БИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ-ЗООПЛАНКТОН НАТИВНО280.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
БОЈА (ПРАВА БОЈА)40.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БОЈА ПРИМЕТНА(ПРОЛАЗНА БОЈА)20.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БОЈА-ЦО-ПТ СКАЛА50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
БПК5450.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЦИЈАНИДИ350.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЦИЈАНИДИ-УКУПНИ450.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДЕТЕРЏЕНТИ АНЈОНСКИ450.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЕЛЕКТРОПРОВОДЉИВОСТ50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФЕНОЛНЕ МАТЕРИЈЕ650.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА БАЗЕНСКЕ ВОДЕ (ОСНОВНА)1090.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ИЗВОРСКЕ ВОДЕ БЕЗ ПОДУГОВАРАЧА2160.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ БЕЗ ПОДУГОВАРАЧА1980.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДА ЗА ПИЋЕ,ПОДЗЕМНИХ, ОТПАДНИХ И ДРУГИХ ВОДА-ПО ПАРАМЕТРУ ИСПИТИВАЊА300.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "А" ПРЕГЛЕД1200.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "А" ПРЕГЛЕД БЕЗ ФЕ²+ И МН²+1020.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "А" ПРЕГЛЕД БЕЗ ФЕ²+ И МН²+ СА АЛ³+ И СО4²-1360.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "А" ПРЕГЛЕД СА АЛ³+ И СО4²-1520.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МИКРОБИОЛОШКА + ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ - Централни водовод Ваљево2520.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МИКРОБИОЛОШКА + ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ - Локални водовод Дивчибаре2860.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МИКРОБИОЛОШКА + ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА АЛ³+ И СО4² - Централни водовод Ваљево3020.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "Б" ПРЕГЛЕД-ПЕРИОДИЧНИ ("А" ПРЕГЛЕД+ДЕТЕРЏЕНТИ+ФЕНОЛИ) БЕЗ АЛ³+,СО4²,МИНЕРАЛНИХ УЉА И ТХМ2395.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "Б" ПРЕГЛЕД-ПЕРИОДИЧНИ("А"ПРЕГЛЕД+АЛ³+СО4²-+ДЕТЕРЏЕНТИ+ФЕНОЛИ)2710.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ БЕЗ ИЗЈАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ-ПРОСТ200.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ СА ИЗЈАВОМ О УСАГЛАШЕНОСТИ-СЛОЖЕН300.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ЗА ОТПАДНЕ И ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ БЕЗ ИЗЈАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ-ПРОСТ400.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ЗА ОТПАДНЕ И ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ СА ИЗЈАВОМ О УСАГЛАШЕНОСТИ-СЛОЖЕН600.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД ОТПАДНЕ ВОДЕ ПО ПРАВИЛНИКУ О ЗАШТИТИ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА(ОСНОВНА ГРУПА ПАРАМЕТАРА БЕЗ АНГАЖОВАЊА ПОДУГОВАРАЧА СА ИЗЈАВОМ О УСАГЛАШЕНОСТИ)4950.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ-КЛАСИРАЊЕ ВОДОТОКА(ПХ,СУСПЕНДОВАНЕ МАТЕРИЈЕ,ОСТАТАК ИСПАРЕЊА,КИСЕОНИК,БПК5)1150.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФИЗИОЛОШКЕ ГРУПЕ БАКТЕРИЈА У ПОВРШИНСКИМ ВОДАМА УЗ ОДРЕДЈИВАЊЕ ИНДЕКСА АУТОПУРИФИКАЦИЈЕ ВОДЕ1250.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
ФОРМАЛДЕХИД300.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ФОСФАТИ300.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ГВОЖЂЕ100.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ХИДРОКСИДИ (РАЧУНСКИ)50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ХЛОРИДИ80.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ХЛОРНИ БРОЈ200.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ХПК450.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ИЗГЛЕД20.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ЈОД370.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КАЛЦИЈУМ-КОМПЛЕКСОМЕТРИЈСКИ100.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КАРБОНАСТИ50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КОМПЛЕТАН "А" ПРЕГЛЕД ВОДЕ ЗА ПИЋЕ- ДОНЕТ УЗОРАК (МИКРОБИОЛОШКИ+ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ+МИШЉЕЊЕ)2300.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
КОМПЛЕТАН "А" ПРЕГЛЕД ВОДЕ ЗА ПИЋЕ-СА УЗОРКОВАЊЕМ (МИКРОБИОЛОШКИ+ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ+МИШЉЕЊЕ+УЗОРКОВАЊЕ)2700.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
КОНЗЕРВИРАЊЕ УЗОРАКА50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАГНЕЗИЈУМ-РАЧУНСКИ50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАНГАН120.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МАСТИ И УЉА (ГРАВИМЕТРИЈСКИ)610.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МИГРАЦИЈА ФОРМАЛДЕХИДА1000.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "А" ПРЕГЛЕД800.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
МИРИС НА СОБНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ И НА 40ºЦ50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
МУТНОЋА50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
НИТРАТИ100.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
НИТРИТИ100.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОДНОС ХПК/БПК5 (РАЧУНСКИ)50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОСТАТАК ИСПАРЕЊА ФИЛТРИРАНЕ ВОДЕ НА 105ºЦ200.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОСТАТАК ИСПАРЕЊА НА 105°Ц170.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОСТАТАК ИСПАРЕЊА НА 180°Ц220.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ОСТАТАК ПОСЛЕ ЖАРЕЊА НА 550ºЦ390.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПХ ВРЕДНОСТ50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ПРИЈЕМ ВОДЕ,УПИС У РАДНИ ПРОТОКОЛ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА100.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
РАСТВОРЕНИ КИСЕОНИК300.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СЕДИМЕНТНЕ МАТЕРИЈЕ ПО ИНХОФУ60.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СИЛИЦИЈУМ ДИОКСИД100.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СЛОБОДНИ РЕЗИДУАЛНИ ХЛОР50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СЛОБОДНИ РЕЗИДУАЛНИ ХЛОР НА ТЕРЕНУ50.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СЛОБОДНИ РЕЗИДУАЛНИ ХЛОР НА ТЕРЕНУ ПРИ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ175.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ300.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ600.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ ЗА ОТПАДНЕ И ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ-ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ5000.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ500.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
СУЛФАТИ120.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СУСПЕНДОВАНЕ МАТЕРИЈЕ250.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА30.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ40.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ТВРДОЋА КАРБОНАТНА(ПРОЛАЗНА)60.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ТВРДОЋА СТАЛНА100.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ТВРДОЋА УКУПНА100.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
УГЉЕН ДИОКСИД70.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
УКУС20.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
УТРОШАК КМНО4100.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
УВ НА 254 НМ60.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
УЗОРКОВАЊЕ ("Б", "В" ПРЕГЛЕД И СЛ)500.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
УЗОРКОВАЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ 500.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
УЗОРКОВАЊЕ ПОВРШИНСКИХ ВОДА И ВОДА ИЗ РИБЊАКА500.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
УЗОРКОВАЊЕ ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "А" ПРЕГЛЕД200.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
УЗОРКОВАЊЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКУ АНАЛИЗУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "А" ПРЕГЛЕД200.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
УПОТРЕБА ВОЗИЛА ПО ПОЗИВУ СТРАНКЕ ЗА ПОСЛОВЕ ХИГИЈЕНЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ПО ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ25.00
ВИДЉИВЕ ОТПАДНЕ МАТЕРИЈЕ20.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ЗАСИЋЕНОСТ КИСЕОНИКОМ, %О250.00НЕАНАЛИЗЕ ВОДЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ДО 100 М²1200.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 1001 ДО 3000 М²1200.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 101 ДО 200 М²1200.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 201 ДО 500 М²1200.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 201-500 М²1200.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 501 ДО 1000 М²1200.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПРЕКО 3001 М²1200.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПРЕКО 3001 М²1200.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ЦЕНА МАМЦА ПО КОМ20.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ДО 100М²1500.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 1001М² ДО 1500М²9000.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 101М² ДО 200М²2000.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 1501М² ДО 2000М²10000.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 2001М² ДО 3000М²15000.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 201М² ДО 300М²3000.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 301М² ДО 400М²4000.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 401М² ДО 500М²5000.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 501М² ДО 600М²6000.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 601М² ДО 800М²7000.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД 801М² ДО 1000М²8000.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПРЕКО 3001М²20000.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИОНА КУТИЈА ВЕЛИКА СА КЉУЧЕМ500.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИОНА КУТИЈА МАЛА НА КЉУЧЕМ300.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИОНА КУТИЈА МАЛА НА ПРЕКЛОП150.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕРАТИЗАЦИОНА КУТИЈА ВЕЛИКА НА ПРЕКЛОП250.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
МЕСЕЧНИ МОНИТОРИНГ ЗА ДЕРАТИЗАЦИЈУ ПО ХАЦЦП-У1500.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
УПОТРЕБА ВОЗИЛА ПО ПОЗИВУ СТРАНКЕ ДО 10 КМ30.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
УПОТРЕБА ВОЗИЛА ПО ПОЗИВУ СТРАНКЕ ПРЕКО 10 КМ25.00НЕДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПО ХАЦЦП-УЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЈЕДНОКОМОРНЕ ЈАМЕ СА ОТПАДНОМ ВОДОМ3000.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ЈАМАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВИШЕКОМОРНЕ ЈАМЕ СА ОТПАДНОМ ВОДОМ5000.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ЈАМАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОВРШИНА ДО 100 М²2000.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОВРШИНАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОВРШИНА ОД 1001 ДО 3000 М²9.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОВРШИНАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОВРШИНА ОД 101 ДО 200 М²18.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОВРШИНАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОВРШИНА ОД 201 ДО 500 М²16.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОВРШИНАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОВРШИНА ОД 501 ДО 1000 М²11.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОВРШИНАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОВРШИНА ПРЕКО 3001 М²7.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ПОВРШИНАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА АУТОБУСА2000.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА АУТО-ЦИСТЕРНЕ2500.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ДРУМСКИХ ДОСТАВНОХ ВОЗИЛА2000.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА КАМИОНА2100.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА КОМБИ ВОЗИЛА1950.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА1250.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА БУНАРА1800.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЦИСТЕРНЕ1800.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОТПАДНЕ ВОДЕ У РЕЗЕРВОАРУ ДО 4М³1500.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОТПАДНЕ ВОДЕ У РЕЗЕРВОАРУ ПРЕКО 4М³1800.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА АЕРОСОЛНА ПО 1М3 14.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ПО ТИПУ КАПТАЖЕ2000.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – ЦЕВИ ПРЕЧНИКА ДО 100 ММ ПО 1 М ДУЖИНОМ50.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – ЦЕВИ ПРЕЧНИКА ОД 501 ММ И ВИШЕ ПО 1М ДУЖНОМ100.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – ЦЕВИ ПРЕЧНИКА ОД 100 ДО 300 ММ ПО 1М ДУЖНОМ70.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – ЦЕВИ ПРЕЧНИКА ОД 301 ДО 500 ММ ПО 1М ДУЖНОМ90.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ- ЦЕВИ ПРЕЧНИКА ДО 1" ПО 1М ДУЖНОМ60.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ- ЦЕВИ ПРЕЧНИКА ОД 1" ДО 2" ПО 1М ДУЖНОМ55.00НЕДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТА ДО 100М² ПО ХАЦЦП-У2500.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТА ПРЕКО 100М² ПО ХАЦЦП-У2000.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПОВРШИНА ДО 100 М²2800.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПОВРШИНА ОД 100 ДО 200 М²25.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПОВРШИНА ОД 1001 ДО 3000 М²18.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПОВРШИНА ОД 201 ДО 500 М²23.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПОВРШИНА ОД 501 ДО 1000 М²20.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПОВРШИНА ПРЕКО 3001 М²15.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПАН МАГНУМ ГЕЛОМ ПО М²35.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНСЕКЦИЈА ДОБОЛ И МАГНУМ ГЕЛОМ ПО М²45.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ДЕЗИНСЕКЦИЈА ГОЛИАТХ ГЕЛОМ ПО М²60.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
КЛОПКА ЗА ИНСЕКТЕ ПО ХАЦЦП-У200.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
МЕСЕЧНИ МОНИТОРИНГ КЛОПКИ ЗА ИНСЕКТЕ ПО ХАЦЦП-У3000.00НЕДЕЗИНСЕКЦИЈА ОБЈЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
БИОЛОШКА КОНТРОЛА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ520.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНИ НАДЗОР ОБЈЕКТА ЗА БОРАВАК, РАД, ИСХРАНУ ИЛИ СМЕШТАЈ ЛИЦА СВИХ УЗРАСТА-ЗА РЕДОВНЕ ПРИЛИКЕ2000.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНИ НАДЗОР ОБЈЕКТА ЗА БОРАВАК, РАД, ИСХРАНУ ИЛИ СМЕШТАЈ ЛИЦА СВИХ УЗРАСТА-ЗА ВАНРЕДНЕ ПРИЛИКЕ3000.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ИНСПЕКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ВОДНОГ ОБЈЕКТА ЗА ТРЕЋА ЛИЦА БЕЗ ЛАБ. НАЛАЗА1080.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ДОКУМЕНАТА350.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ИЗРАДА ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈЕДНОМ АКТУЕЛНОМ ПРОБЛЕМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ16028.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
ИЗРАДА ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈЕДНОМ АКТУЕЛНОМ ПРОБЛЕМУ ИЗ ОБЛАСТИ ХИГИЈЕНЕ16028.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
МИШЉЕЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОЈ/ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ УЗОРКА300.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ОЦЕНА САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ УСЛОВА У АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИМ УСТАНОВАМА2255.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ОЦЕНА САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ УСЛОВА У ИНДУСТРИЈСКОЈ СРЕДИНИ СА УТВРЂИВАЊЕМ НИВОА ЗАГАЂИВАЊА И РИЗИКА ОД ЗАГАЂИВАЊА И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗАШТИТЕ3800.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ОЦЕНА САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ УСЛОВА У КОМУНАЛНОЈ СРЕДИНИ СА УТВРЂИВАЊЕМ СТЕПЕНА ЗАГАЂИВАЊА, НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗАШТИТЕ3500.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ОЦЕНА САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ УСЛОВА У ОБЈЕКТУ ЗА БОРАВАК,РАД, ИСХРАНУ ИЛИ СМЕШТАЈ ЛИЦА СВИХ УЗРАСТА- ИЗРАДА ИНФОРМАЦИЈЕ2200.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ПРЕДЛОГ МЕРА У НАСЕЉИМА НА ОСНОВУ ХС НАДЗОРА ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА1500.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ПРЕДЛОГ МЕРА У ОБЈЕКТИМА ЗА П/П ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА И ПОУ НА ОСНОВУ ХС НАДЗОРА1000.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА ПУТЕМ САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ АНКЕТА, УПИТНИКА И ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА МЕРА1500.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ОБЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БЕЗ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АНАЛИЗА13200.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
СЛУЖБЕНИ ДОПИС 1-2 СТРАНЕ, НА ЗАХТЕВ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛИЧНО4620.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
СЛУЖБЕНИ ДОПИС У ВЕЗИ БАКТЕРИОЛОШКИХ НАЛАЗА900.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - МИКРОБИОЛОГИЈА
СЛУЖБЕНИ ДОПИС У ВЕЗИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ НАЛАЗА945.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - САНИТАРНА ХЕМИЈА
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ МЕРА У ВЕЗИ КОНТРОЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ500.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ОБЈЕКАТА, ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ10000.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ЗДРАВСТВЕНО-ПРОМОТИВНИ ЕДУКАТИВНИ РАД НА ТЕРЕНУ У ОБЛАСТИ ХИГИЈЕНЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА САНИТАРНО- ХИГИЈЕНСКИХ УСЛОВА- ЗДРАВСТВЕНО ПРЕДАВАЊЕ, РАД У МАЛОЈ ГРУПИ, ОРГАНИЗАЦИОНИ САСТАНАК И ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ4000.00НЕОСНОВНЕ УСЛУГЕЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
КОМПЛЕТАН САНИТАРНИ ПРЕГЛЕД2000.00НЕСАНИТАРНЕ КЊИЖИЦЕЗАВОД - ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН САНИТАРНИ ПРЕГЛЕД – НА ТЕРЕНУ2100.00НЕСАНИТАРНЕ КЊИЖИЦЕЗАВОД - ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН САНИТАРНИ ПРЕГЛЕД - УЧЕНИЦИ 1500.00НЕСАНИТАРНЕ КЊИЖИЦЕЗАВОД - ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
ПРЕГЛЕД ЕПИДЕМИОЛОГА (ЗА ЛИЦА КОЈА НЕ ПОДЛЕЖУ ДРУГИМ ПРЕГЛЕДИМА)1600.00НЕСАНИТАРНЕ КЊИЖИЦЕЗАВОД - ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
ПРЕГЛЕД ЕПИДЕМИОЛОГА (ЗА ЛИЦА КОЈА НЕ ПОДЛЕЖУ ДРУГИМ ПРЕГЛЕДИМА) – НА ТЕРЕНУ1700.00НЕСАНИТАРНЕ КЊИЖИЦЕЗАВОД - ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
САНИТАРНИ ПРЕГЛЕД ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ВОДОВОДИМА И ПРОИЗВОДЊИ ФЛАШИРАНЕ ВОДЕ (ПРЕГЛЕД СТОЛИЦЕ НА КОПРОКУЛТУРУ И ЦР. ПАРАЗИТЕ) 1500.00НЕСАНИТАРНЕ КЊИЖИЦЕЗАВОД - ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
САНИТАРНИ ПРЕГЛЕД ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ВОДОВОДИМА И ПРОИЗВОДЊИ ФЛАШИРАНЕ ВОДЕ (ПРЕГЛЕД СТОЛИЦЕ НА КОПРОКУЛТУРУ И ЦР. ПАРАЗИТЕ) – НА ТЕРЕНУ 1650.00НЕСАНИТАРНЕ КЊИЖИЦЕЗАВОД - ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ И ХИГИЈЕНЕ/ПО ОСОБИ 500.00НЕУСЛУГЕЗАВОД - ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА САНИТАРНЕ КЊИЖИЦЕ 850.00НЕСАНИТАРНЕ КЊИЖИЦЕЗАВОД - ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА 5000.00НЕУСЛУГЕЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА БРИСЕВА (РАДНЕ ПОВРШИНЕ, СРЕДСТВА ЗА РАД,РУКУ,ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ) 600.00НЕСАНИТАРНО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕДИЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
МИШЉЕЊЕ ЗА БРИСЕВЕ(РАДНЕ ПОВРШИНЕ, СРЕДСТВА ЗА РАД,РУКУ,ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ)300.00НЕСАНИТАРНО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕДИЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ ЗА БУКУ350.00НЕСАНИТАРНО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕДИЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
УЗИМАЊЕ БРИСЕВА (РАДНЕ ПОВРШИНЕ,СРЕДСТВА ЗА РАД,РУКУ,ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ) 200.00НЕСАНИТАРНО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕДИЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
СУЗБИЈАЊЕ ЛЕТЕЋИХ ИНСЕКАТА (ИЗУЗЕВ МУВА)12500.00НЕСУЗБИЈАЊЕ ИНСЕКАТАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
ТРЕТМАН МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА200.00НЕТРЕТМАН МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДАЗАВОД - ХИГИЈЕНА И САНИТАРНА ХЕМИЈА - ХИГИЈЕНА
Еозинофилникатјонски протеин - ECP2700.00НЕАЛЕРГИЈА - АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Укупни IgE - tIgE1100.00НЕАЛЕРГИЈА - АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
latex2350.00НЕАЛЕРГИЈА - INSEKTIМИКРОБИОЛОГИЈА
оса/укрштена са стршљеном2350.00НЕАЛЕРГИЈА - ИНСЕКТИМИКРОБИОЛОГИЈА
pčela2350.00НЕАЛЕРГИЈА - ИНСЕКТИ МИКРОБИОЛОГИЈА
Amoxicilloy l- c62350.00НЕАЛЕРГИЈА - ЛЕКОВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Cefaclor- c72350.00НЕАЛЕРГИЈА - ЛЕКОВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Pencilloy lG - c12350.00НЕАЛЕРГИЈА - ЛЕКОВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Penicilloy V - c22350.00НЕАЛЕРГИЈА - ЛЕКОВИМИКРОБИОЛОГИЈА
B hCG700.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
ESTRADIOL650.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
FSH650.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
FT - 3600.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
FT - 4600.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
Inhibin B1500.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
KORTIZOL750.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
LH650.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
PROGESTERON650.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
PROLAKTIN650.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
SHBG750.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
T - 3600.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
T - 4600.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
TESTOSTERON700.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
TG (tireoglobulin)1100.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
TSH600.00НЕАНАЛИЗА ХОРМОНАМИКРОБИОЛОГИЈА
AFP800.00НЕАНАЛИЗА ТУМОРМАРКЕРАМИКРОБИОЛОГИЈА
CA 1251100.00НЕАНАЛИЗА ТУМОРМАРКЕРАМИКРОБИОЛОГИЈА
CA 15 - 31100.00НЕАНАЛИЗА ТУМОРМАРКЕРАМИКРОБИОЛОГИЈА
CA 19,91100.00НЕАНАЛИЗА ТУМОРМАРКЕРАМИКРОБИОЛОГИЈА
CEA800.00НЕАНАЛИЗА ТУМОРМАРКЕРАМИКРОБИОЛОГИЈА
PSA750.00НЕАНАЛИЗА ТУМОРМАРКЕРАМИКРОБИОЛОГИЈА
PSA free800.00НЕАНАЛИЗА ТУМОРМАРКЕРАМИКРОБИОЛОГИЈА
NSE1100.00НЕАНАЛИЗА ТУМОРМАРКЕРАМИКРОБИОЛОГИЈА
Anti - HBs1451.98НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Anti -Adenovirus IgG - ELISA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Anti -Adenovirus IgM - ELISA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Anti -Coxsackie B IgG - ELISA1500.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Anti -Coxsackie B IgM - ELISA1500.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Anti -HBc - ELISA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Anti -HBc IgM - ELFA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Anti -HBc Total II - ELFA1100.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Anti -HBe - ELFA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Anti -HBs - ELFA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Anti -Varicella zoster virus IgG - ELISA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Anti -Varicella zoster virus IgM - ELISA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
BORELLIA IgG - Vidas1300.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
BORELLIA IgM - Vidas1300.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
CMV IgG1100.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
CMV IgM1300.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Coxacki IgG1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Coxacki IgM1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
EBV VIRUS IgG - Vidas1200.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
EBV VIRUS IgM - Vidas1200.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
HAV1700.51НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
HBe Ag- ELFA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
HBs Ag- ELFA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
HBsAg1451.98НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
HCV1080.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
HCV -WB6900.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
HIV - Ag/Ab1451.98НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
HIV -WB6900.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
HSV -1 IgG - ELISA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
HSV -1 IgM - ELISA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
HSV -2 IgG - ELISA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
HSV -2 IgM - ELISA1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
VDRL400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
TPH400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Mycopl. Pneumonie IgG - Elisa1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Mycopl. Pneumonie IgM - Elisa1400.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
RUBELLA IgG1100.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
RUBELLA IgM1200.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
TOXO IgG1100.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
TOXO IgM1100.00НЕАНАЛИЗА ВИРУСАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bris grla333.74НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Bris grla i nosa580.78НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Bris kože515.97НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Bris nosa247.34НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Bris oka263.91НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Bris rane691.11НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Bris uha394.09НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Cervikalni bris524.25НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Koprokultura268.63НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Perianalni bris255.60НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Spermogram1600.00НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Spermokultura670.99НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Sputum585.79НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Stolica na parazite392.88НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Vaginalni bris776.31НЕБРИСЕВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Adeno Resp – bris1100.00НЕБРЗИ ТЕСТОВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Adenovirus - stolica550.00НЕБРЗИ ТЕСТОВИМИКРОБИОЛОГИЈА
Monolatex test - serum500.00НЕБРЗИ ТЕСТОВИМИКРОБИОЛОГИЈА
RSV(Respiratornisinc.virus) - bris1100.00НЕБРЗИ ТЕСТОВИМИКРОБИОЛОГИЈА
20 INHALATORNIH ALERGENA - IgE5900.00НЕHITACHIМИКРОБИОЛОГИЈА
20 MEŠANIH ALERGENA - IgE5900.00НЕHITACHIМИКРОБИОЛОГИЈА
20 NUTRITIVNIH ALERGENATA - IgE5900.00НЕHITACHIМИКРОБИОЛОГИЈА
Тест преосетљивости на храну (IgG) 46 алергена хране9800.00НЕ IgG ВЕЗАНЕ АЛЕРГИЈЕ МИКРОБИОЛОГИЈА
Ambrosia elatior (ragweed) - w11950.00НЕИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Artemisia vulgaris (Mugwort) pelin - w61950.00НЕИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Betulaverrucosa (breza) - t31950.00НЕИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Catdanger (epitel mačke) - e11950.00НЕИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Dermatophagoidspteronyssinus - d11950.00НЕИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Dogdanger (епител пса) - e51950.00НЕИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
g3 g4 g5 g6 g8 (јежевица фестуца елатиор енгласка тр - рудњача мачији репак ливадска) - gx12700.00НЕИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Pencillium notatum Cladosporium herbarum Aspergilus fumigatus Candida alb Alternariaalternate Helmintosporium halodes - mx2 2700.00НЕИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Phleumpratense (мачији репак - Thymothy) - g61950.00НЕИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
t2 t3 t4 t7 t12 (јова бреза лешник храст врба) - tx92700.00НЕИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
w1 w6 w9 w10 w11(артемисија амброзија енглеска трава Goosfoot чешљак - wx12700.00НЕИНХАЛАТОРНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Беланце млеко риба брашно кикирики соја2700.00НЕНУТРИТИВНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Egg (јаје)1950.00НЕНУТРИТИВНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Fish (риба)1950.00НЕНУТРИТИВНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Milk (млеко)1950.00НЕНУТРИТИВНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Peanut (кикирики)1950.00НЕНУТРИТИВНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
Wheat (пшеница)1950.00НЕНУТРИТИВНИ АЛЕРГЕНИМИКРОБИОЛОГИЈА
CHLAMYDIAE950.00НЕОСТАЛЕ АНАЛИЗЕМИКРОБИОЛОГИЈА
Demodex250.00НЕОСТАЛЕ АНАЛИЗЕМИКРОБИОЛОГИЈА
E - TEST550.00НЕОСТАЛЕ АНАЛИЗЕМИКРОБИОЛОГИЈА
Eozinofili - брис250.00НЕОСТАЛЕ АНАЛИЗЕМИКРОБИОЛОГИЈА
Helicobacter pylori IgG - Vidas1000.00НЕОСТАЛЕ АНАЛИЗЕМИКРОБИОЛОГИЈА
Helicobacter pylori IgM - Vidas1000.00НЕОСТАЛЕ АНАЛИЗЕМИКРОБИОЛОГИЈА
Испитивање осетљивости гљива на антимикотике600.00НЕОСТАЛЕ АНАЛИЗЕМИКРОБИОЛОГИЈА
Phadiatopinfant2700.00НЕSIGE- СПЕЦИФИЧНА АНТИТЕЛАМИКРОБИОЛОГИЈА
Uzorkovanje drugih bioloških materijala u laboratoriji114.59ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Antistreptolizin O test (ASOT)-latex aglutacionim testom489.75ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled brisa nosa133.18ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled brisa nosa na kliconoštvo(s.aureus,MRSA,s.pneu.)166.49ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled brisa spoljašnjeg ušnog kanala ili površinske rane152.74ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled brisa spoljašnjih genitalija ili vagine ili cerviksa ili uretre255.13ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled brisa ždrela123.19ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled brisa ždrela na kliconoštvo (S. Pyogenes, S. Aureus, H.influenzae)185.37ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled duboke rane odnosno gnoja odnosno punktata odnosno eksudata odnosno bioptata315.63ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled eksprimata prostate ili sperme260.38ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled iskašljaja ili trahealnog aspirata ili bronhoalveolarnog lavata392.62ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled nazofaringealnog brisa na N. meningitidis693.12ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled oka ili konjuktive300.01ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled sadržaja srednjeg uva312.87ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled stolice na Salmonella spp. I Shigella spp. I Escherichia coli O:157/ Campylobacter spp.315.88ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled stolice na termofilne Campylobacter vrste751.25ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled stolice na Vibrio cholerae849.15ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled stolice na Yersinia enterocolitica496.80ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Bakteriološki pregled uzoraka na Neisseria gonorrhoeae471.24ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Biohemijska identifikacija aerobnih bakterija183.18ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Biohemijska identifikacija beta-hemolitičnog streptokoka189.43ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Biohemijska identifikacija enterobakterija testovima pripremljenim u laboratoriji226.51ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Biohemijska identifikacija Enterococcus vrsta173.41ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Biohemijska identifikacija Moraxella vrsta194.14ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Biohemijska identifikacija Staphylococcus vrsta383.80ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Biohemijska identifikacija Streptococcus pneumoniae221.06ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Biohemijski test komercijalnim diskom/tabletom95.48ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Biološka kontrola sterilizacije185.00ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Detekcija antitela (IgG ili IgM) na Borrelia burgdorferi-ELISA870.51ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Detekcija antitela na Helicobacter pylori-ELISA883.95ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Detekcija beta-laktamaza proširenog spektra za Gram negativne bakterije (fenotipska)505.28ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Detekcija beta-laktamaza za Gram pozitivne bakterije (fenotipska)301.08ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Direktna detekcija bakterijskih antigena u biološkom materijalu komercijalnim testom518.07ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Dokazivanje antigena na C.trachomatis , imunofluorescencijom563.85ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Dokazivanje produkcije ili prisustva toksina Clostridium difficilae A ili B358.05ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Identifikacija Heamophilus vrsta faktorima rasta136.02ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Identifikacija Salmonella spp. Ili Shigella spp. Ili Escherichia coli O:157/ ili Camylobacter spp.730.77ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Identifikacija termofilnih Campylobacter vrsta757.15ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Identifikacija Vibrio cholerae892.97ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Identifikacija Yersinia enterocolitica ili E. Coli O:157918.09НЕМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Ispitivanje antibiotske osetljivosti bakterija automatskim sistemom882.45ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Ispitivanje antibiotske osetljivosti bakterija, disk-difuzionom metodom na drugu i/ ili treću liniju257.67ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Ispitivanje antibiotske osetljivosti bakterija, disk-difuzionom metodom na prvu liniju231.02ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Izolacija i ispitivanje antibiotske osetljivosti U. Urealyticum i M. hominis459.57ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Izolacija meticilin-rezistentnog Staphylococcus aureus341.10ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Izolacija mikroorganizma subkulturom178.25ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Izolacija vankomicin-rezistentnih Enterococcus vrsta541.61ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Mikroskopski pregled bojenog preparata290.70ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Pregled briseva urogenitalnog trakta na Neisseria gonorrhoeae106.88ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Pregled vaginalnog brisa na bakterijsku vaginozu izolacijom uzročnika369.53НЕМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Pregled vaginalnog brisa na bakterijsku vaginozu pregledom bojenog preparata170.48ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Serološka identifikacija beta-hemolitičnog streptokoka komercijalnim testom209.58НЕМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Treponema pallidum hemaglutanacija (TPH)272.04НЕМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Urinokultura158.20НЕМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološki pregled56.71НЕМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološki pregled u transportnu podlogu118.93НЕМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Kvalitativno određivanje anti HCV antitela-ELISA981.50НЕМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Kvalitativno određivanje anti HIV antitela-ELISA454.94НЕМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Kvalitativno određivanje anti-delta antitela -ELISA842.71НЕМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Kvalitativno određivanje antigena i antitela za HIV-ELISA451.89ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Kvalitativno određivanje antiHBc IgM antitela-ELISA1415.50ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Kvalitativno određivanje antiHBe antitela-ELISA1713.91ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Kvalitativno određivanje antiHBs antitela -ELISA1214.91ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Kvalitativno određivanje Hbe antigena-ELISA1665.94ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Kvalitativno određivanje Hbs antigena u serumu-ELISA465.00ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Kvantitativno i polukvantitativno određivanje nivoa IgM ili IgG antitela u serumu na Hepatitis A virus-HAV, ELISA1044.93ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Kvalitativno određivanje IgG ili IgM na pojedine viruse (CMV, HSV1,HSV2,CMV,EBV,Mumps, Morbilli,Adeno, RSV,virus Parainfluenze 1,2,3, Parvo virus B19,Rubella virus i dr)-ELISA1254.55ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Određivanje nivoa antitela na Toxoplasma gondii966.59ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Identifikacija parazita(helminti)350.33ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Izolacija crevnih protozoa iz stolice375.81ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Parazitološki pregled kliničkog uzorka -pregled nativnog preparata260.58ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Identifikacija plesni (osim dermatofita)411.47ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Pregled na Trichomonas vaginalis-direktan nativni preparat73.27ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Pregled perianalnog otiska na helminte78.62ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Pregled stolice na parazite-metodom koncentarcije311.46ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Pregled stolice na parazite(nativni preparat)146.63ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Direktan bojeni preparat na gljive166.66ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Direktan nativan preparat na gljive144.98ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Pregled brisa na gljive178.17ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Pregled i identifikacija dermatofita474.95ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Pregled i identifikacija kvasnica265.56ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Pregled ostalih bioloških uzorka na gljive195.72ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Serološka identifikacija serogrupe Salmonelle enterice polivalentnim serumima264.37НЕМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Serološka identifikacija serogrupe Salmonelle enterice monovalentnim serumima214.42ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА
Serološka identifikacija Shigella vrsta monovalentnim i polivalentnim serumima 257.78ДАМИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈАМИКРОБИОЛОГИЈА