Финансијски Извештаји

Финансијски план за 2020. годину("pdf" документ)2021.
Финансијски извештај 04.01.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 05.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 05.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 06.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 08.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 11.01.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 12.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 12.01.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 13.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 13.01.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 14.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 14.01.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 15.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 15.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 18.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 19.01.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 20.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 20.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 21.01.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 22.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 22.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 25.01.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 26.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 26.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 27.01.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 28.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 28.01.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 29.01.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 29.01.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 01.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 01.02.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 02.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 02.02.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 03.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 03.02.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 04.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 04.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 05.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 08.02.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 09.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 09.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 10.02.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 11.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 11.02.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 12.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 12.02.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 17.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 17.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 18.02.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 19.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 19.02.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 22.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 22.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 23.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 24.02.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 25.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 25.02.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 26.02.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 26.02.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 01.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 01.03.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 02.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 02.03.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 03.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 03.03.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 04.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 04.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 05.03.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 08.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 08.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 09.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 10.03.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 11.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 11.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 12.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 15.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 16.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 17.03.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 18.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 18.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 19.03.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 22.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 22.03.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 23.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 23.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 24.03.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 25.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 25.03.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 26.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 26.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 29.03.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 30.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 30.03.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 31.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 31.03.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 01.04.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 02.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 02.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 05.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 06.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 07.04.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 08.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 08.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 09.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 12.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 14.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 13.04.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 14.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 15.04.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 15.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 16.04.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 16.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 19.04.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 19.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 20.04.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 20.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 21.04.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 21.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 22.04.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 22.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 26.04.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 27.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 27.04.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 28.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 28.04.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 29.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 29.04.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 06.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 07.05.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 07.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 10.05.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 11.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 11.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 12.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 13.05.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 13.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 14.05.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 17.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 17.05.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 18.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 18.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 19.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 20.05.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 20.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 21.05.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 21.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 24.05.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 25.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 25.05.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 26.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 26.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 27.05.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 28.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 28.05.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 31.05.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 31.05.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 01.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 01.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 02.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 02.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 03.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 03.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 04.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 04.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 07.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 08.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 08.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 09.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 10.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 10.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 11.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 11.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 14.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 14.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 15.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 16.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 16.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 17.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 17.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 18.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 21.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 21.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 22.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 23.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 23.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 24.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 25.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 28.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 28.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 29.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 29.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 30.06.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 30.06.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 01.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 01.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 02.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 05.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 06.07.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 07.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 07.07.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 08.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 08.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 09.07.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 12.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 12.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 13.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 14.07.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 15.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 15.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 16.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 19.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 20.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 21.07.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 22.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 22.07.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 23.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 23.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 26.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 27.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 28.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 29.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 30.07.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 03.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 04.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 05.08.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 06.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 06.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 09.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 10.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 11.08.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 11.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 12.08.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 12.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 13.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 16.08.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 16.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 17.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 18.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 19.08.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 19.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 20.08.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 23.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 23.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 24.08.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 26.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 26.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 27.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 30.08.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 30.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 31.08.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 31.08.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 01.09.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 01.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 02.09.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 02.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 03.09.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 06.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 06.09.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 07.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 07.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 08.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 09.09.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 10.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 10.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 14.09.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 15.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 15.09.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 16.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 16.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 17.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 20.09.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 22.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 22.09.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 23.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 23.09.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 24.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 24.09.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 27.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 27.09.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 28.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 28.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 29.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 30.09.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 01.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 04.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 05.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 06.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 07.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 07.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 08.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 08.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 12.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 12.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 13.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 13.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 14.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 14.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 15.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 15.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 18.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 18.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 19.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 19.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 20.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 20.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 21.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 21.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 22.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 25.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 25.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 26.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 27.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 27.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 28.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 29.10.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 29.10.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 01.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 01.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 02.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 02.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 03.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 03.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 04.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 05.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 08.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 08.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 09.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 10.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 10.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 12.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 12.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 15.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 15.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 16.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 16.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 17.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 17.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 18.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 18.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 19.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 19.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 22.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 22.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 23.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 24.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 24.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 25.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 26.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 26.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 29.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 29.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 30.11.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 30.11.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 01.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 01.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 02.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 02.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 03.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 03.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 06.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 06.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 07.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 07.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 08.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 08.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 10.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 13.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 14.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 14.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 15.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 15.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 16.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 16.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 17.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 17.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 20.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 20.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 21.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 21.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 22.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 22.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 23.12.2021.("pdf" документ)
Плаћање ЗЗЈЗ према добављачима 23.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 24.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 27.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 28.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 29.12.2021.("pdf" документ)
Финансијски извештај 31.12.2021.("pdf" документ)


2020.
Финансијски извештаји и плаћања за 2020. годину


2019.
Финансијски извештаји и плаћања за 2019. годину