Анализа здравственог стања становништва

Завод за јавно здравље Ваљево је институција која је надлежна за праћење, анализу и оцену показатеља здравственог стања становништва Колубарског округа.

Анализа се ради на бази рутинских података демографске статистике, података којима располаже Завод за јавно здравље Ваљево, као и извештајних образаца и података који су достављени из здравствених установа са подручја Колубарског округа. Такође, она обухвата анализу организације и рада здравствених служби, као и анализу коришћења здравствене заштите.

Показатељи здравственог стања су дефинисани као квантитативни подаци, а њихова анализа треба да укаже на то колико се одмакло у остваривању развојних циљева и задатака на унапређењу и заштити здравља становништва.

АНАЛИЗЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА:
("pdf" документа)

2019. година      2018. година      2017. година      2016. година      2015. година     

2014. година      2013. година      2012. година      2011. година      2010. година     

2009. година      2008. година      2007. година      2006. година      2005. година