Овлашћење за лабораторијска испитивања

Овлашћење Министарства пољопривреде и Заштите животне средине за лабораторијска испитивања у Области безбедности хране и хране за животиње и спровођење програма мониторинга у области Безбедности хране и хране за животиње.

Овлашћење Министарства здравља за лабораторијска испитивања (анализе) узорака ради утврђивања здравствене исправности намирница и предмета опште употребе и воде за пиће.